Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
 

Šalitroš company s.r.o.
IČ: 06682308
DIČ: CZ06682308
se sídlem: V Bruntále
Spisová značka: C 72903/KSOS Krajský soud v Ostravě
kontaktní údaje: info@pavelsalitros.cz
www.pavelsalitros.cz

(dále jen „prodávající“)

 

Tyto obchodní podmínky definují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické či právnické osoby, jež uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci svého podnikání (dále jen: "kupující") skrze internetovou stránku www.pavelsalitros.cz v rámci nabízeného e-shopu (dále jen "internetový obchod") dostupný na webu www.pavelsalitros.cz. Ujednání obchodních podmínek tvoří integrální část kupní smlouvy. Jakákoli odlišná dohoda v kupní smlouvě má přednost před ujednáními těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se řídí výhradně českým jazykem.

2. Informace o cenách a zboží

Informace o zboží, včetně cen a jeho základních charakteristik, naleznete u daného zboží v sekci "Služby a produkty". Ceny zboží zahrnují daň z přidané hodnoty, veškeré související poplatky a náklady na vrácení zboží, pokud nemůže být vráceno standardní poštovní metodou. Platnost cen je garantována pro dobu jejich zobrazení v e-shopu. Toto ujednání nevylučuje možnost sjednání individuálních podmínek pro kupní smlouvu.

Prezentace zboží v e-shopu slouží primárně k informaci a prodávající nemá povinnost uzavřít smlouvu týkající se takového zboží.

Veškeré slevy nelze kombinovat. Jako příklad, nelze aplikovat dva slevové kupóny z různých zdrojů současně, slevové kupóny se nesčítají, a slevy nelze uplatnit na již zlevněné produkty nebo služby.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Náklady, které kupujícímu vzniknou v důsledku využití dálkových komunikačních prostředků při uzavírání kupní smlouvy (např. náklady na internet nebo telefonní hovory), nese kupující sám. Tyto náklady nejsou vyšší než základní sazba.

Objednání zboží může kupující provést následujícími způsoby:
-prostřednictvím vlastního zákaznického účtu, pokud se již dříve registroval v e-shopu.
-vyplněním objednávkového formuláře bez nutnosti registrace.

Během objednávkového procesu si kupující zvolí konkrétní zboží, počet kusů, formu platby a doručení. Před odesláním objednávky má možnost prověřit a upravit údaje, které zadával. Objednávku pošle prodávajícímu stisknutím tlačítka "Zaplatit". Prodávající považuje všechny údaje v objednávce za správné. Pro platnost objednávky je nutné vyplnit všechny povinné položky v objednávkovém formuláři a potvrdit, že kupující je obeznámen s těmito obchodními podmínkami.

Po přijetí objednávky prodávající co nejdříve zašle kupujícímu potvrzení o jejím obdržení na e-mailovou adresu zadanou při objednávání. Toto potvrzení je generováno automaticky a neznamená uzavření smlouvy. K potvrzení je přiložen aktuální text obchodních podmínek. Kupní smlouva je považována za uzavřenou až po schválení objednávky prodávajícím, což je potvrzeno dalším e-mailem na adresu kupujícího.

Jakmile prodávající obdrží objednávku, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou při objednávce potvrzení o jejím obdržení. Toto potvrzení zároveň znamená uzavření smlouvy. V příloze potvrzení jsou zahrnuty aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je definitivně uzavřena po potvrzení objednávky prodávajícím, což je odesláno na e-mail kupujícího.

Pokud prodávající nemůže splnit některé z požadavků specifikovaných v objednávce, pošle kupujícímu upravenou nabídku na jeho e-mailovou adresu. Tato upravená nabídka je považována za nový návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je následně uzavřena až po potvrzení kupujícího, které je odesláno na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v obchodních podmínkách.

Jakmile prodávající přijme objednávku, je tato objednávka závazná. Objednávku lze zrušit do chvíle, než je kupujícímu doručeno potvrzení o jejím přijetí. Pro zrušení objednávky může kupující kontaktovat prodávajícího telefonicky či e-mailem na kontakty uvedené v obchodních podmínkách.

Pokud v internetovém obchodě dojde kvůli zjevné technické chybě k nesprávnému uvedení ceny zboží, není prodávající povinen zboží za tuto nesprávnou cenu dodat, a to ani v situaci, kdy kupující obdržel automatické potvrzení o přijetí objednávky v souladu s obchodními podmínkami. V takovém případě prodávající bez zbytečného odkladu informuje kupujícího o této chybě a zasílá mu upravenou nabídku na jeho e-mailovou adresu. Tato upravená nabídka je považována za nový návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je následně uzavřena po potvrzení o přijetí nabídky kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

 

4. Zákaznický účet

Kupující se může po registraci v internetovém obchodě přihlásit do svého zákaznického účtu, z něhož může realizovat objednávky. Objednávání je možné i bez registrace.

Během registrace a objednávání je nezbytné, aby kupující poskytl správné a aktuální údaje. Ve chvíli, kdy dojde ke změně těchto údajů, je povinen je v účtu aktualizovat. Prodávající považuje všechny informace uvedené v zákaznickém účtu za správné.

Zákaznický účet je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující má za povinnost uchovat tuto kombinaci v tajnosti. Za zneužití účtu třetí stranou prodávající nenese zodpovědnost. Dále je zakázáno umožnit třetím osobám přístup k účtu.

Pokud kupující dlouhodobě účet nevyužívá nebo poruší obchodní podmínky či kupní smlouvu, prodávající má právo účet zrušit.

Kupující by měl mít na paměti, že kvůli údržbě hardware či software může být přístup k uživatelskému účtu dočasně omezen.

5. Platební podmínky a dodání zboží

Kupující může uhradit cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy následujícími způsoby:

Bezhotovostně platební kartou.
Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Comgate, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana.

Comgate, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Kromě kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu i náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Pokud není výslovně uvedeno jinak, výraz "kupní cena" zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží.

Při platbě prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů poskytovatele dané elektronické platební metody. 

Platba kartou je nejpoužívanější platební metodou. Platební brána Comgate podporuje karty Visa, Visa Electron, Mastercard a Maestro a také platby Apple Pay a Google Pay, při nichž zákazník platí kartou uloženou v Peněžence Apple/Google. 

Platební brána Comgate také poskytuje funkce opakované platby, předautorizace a  zapamatování karty spojené s platbou kartou. 

Průběh platby z pohledu plátce i prodejce: 
https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou
https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn v momentě, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.

Prodávající od kupujícího nevyžaduje žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu předem. Pokud je kupní cena uhrazena před odesláním zboží, není tato platba považována za zálohu.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Současně je zavázán evidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technických potíží musí být tržba zaevidována nejpozději do 48 hodin.

 

Zboží bude doručeno kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce. Způsob dodání zboží si může kupující zvolit při objednávání.

Cenu za dodání, která závisí na vybraném způsobu doručení, najde kupující v objednávce a následně i v potvrzení objednávky od prodávajícího. Pokud kupující výslovně požaduje jiný způsob dopravy, než je standardní nabídka prodávajícího, je na něm, aby nesl všechna rizika a potenciální dodatečné náklady spojené s tímto zvláštním způsobem dopravy.

Je-li dle smlouvy prodávající povinen dodat zboží na místo, které kupující specifikoval v objednávce, musí kupující zboží při jeho dodání převzít. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží dodávat opakovaně či jiným způsobem, než bylo dohodnuto, je kupující zavázán uhradit všechny náklady spojené s tímto dodatečným doručením.

Při přebírání zboží od přepravce by měl kupující zkontrolovat, zda obal zboží není poškozen. Jakékoli nesrovnalosti je nutné okamžitě hlásit přepravci. Pokud je obal viditelně porušen, může se kupující rozhodnout zásilku nepřijmout.

Po doručení zboží prodávající vystaví daňový doklad - fakturu, který bude odeslán na emailovou adresu kupujícího.

Vlastnická práva k zboží přejdou na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny včetně nákladů na dodání, avšak nejdříve při fyzickém převzetí zboží. Riziko škody na zboží přechází na kupujícího v momentě, kdy zboží převezme, nebo když měl zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

6. Odstoupení od smlouvy

Osoba označovaná jako kupující, která podepsala kupní smlouvu nevztahující se k jejímu podnikání a působící v pozici spotřebitele, si může dovolit z této smlouvy odstoupit. Termín pro odstoupení od smlouvy je stanoven na 14 dnů od chvíle, kdy zboží bylo přijato, od momentu, kdy byla přijata poslední zásilka zboží, pokud smlouva obsahuje více typů zboží nebo je zboží rozděleno do více dodávek, od dne přijetí první zásilky zboží, pokud se jedná o smlouvu zahrnující opakované dodání zboží. Existují situace, kdy kupující nemá možnost od smlouvy odstoupit, například: když se jedná o poskytnutí služby, která byla s jeho výslovným souhlasem vykonána před uplynutím termínu pro odstoupení a prodávající mu před podpisem smlouvy oznámil, že v daném případě právo na odstoupení neexistuje, prodej zboží nebo služby, jejichž hodnota se mění na základě finančního trhu neovlivnitelného prodávajícím během termínu pro odstoupení, zboží upravené dle specifikace kupujícího, zboží, které rychle kazí, či zboží, které bylo po doručení trvale smícháno s jiným zbožím, zboží v originálním balení, které kupující z balení vyjmul a nemůže být z hygienických důvodů vráceno, zvukové či vizuální záznamy či software, jejichž obal byl porušen, noviny, magazíny nebo jiné periodika, digitální obsah dodaný bez fyzického média a byl doručen s předchozím souhlasem kupujícího před uplynutím termínu pro odstoupení a prodávající před uzavřením smlouvy informoval kupujícího, že v daném kontextu nemá právo od smlouvy odstoupit, a v dalších situacích dle § 1837 občanského zákoníku. Vzhledem k unikátní povaze digitálních produktů a elektronických služeb, které jsou poskytovány prostřednictvím elektronického doručení a jsou přístupné ihned po zakoupení, je zákazník upozorněn, že podle § 1837 občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů není možné od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od zakoupení, pokud byl digitální obsah doručen a aktivován. Kupující souhlasem s těmito obchodními podmínkami potvrzuje, že byl o této skutečnosti řádně informován a výslovně souhlasí s okamžitým zahájením plnění a je si vědom ztráty práva na odstoupení od smlouvy od okamžiku doručení a aktivace digitálního obsahu.

Kupující musí oznámení o odstoupení zaslat v rámci stanovené lhůty. Formulář pro odstoupení od smlouvy, který je poskytován prodávajícím, může být kupujícím použit. Komunikace ohledně odstoupení musí být zaslána na e-mailovou či poštovní adresu prodávajícího uvedenou v obchodních podmínkách. Potvrzení o přijetí formuláře ze strany prodávajícího bude zasláno bez zbytečného odkladu. Po odstoupení od smlouvy má kupující povinnost zboží vrátit do 14 dnů. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující, i když se zboží nemůže vrátit standardní poštou. Pokud dojde k odstoupení, prodávající vrátí kupujícímu všechny prostředky do 14 dnů stejným způsobem, jak byly přijaty. Pokud se obě strany dohodnou jinak, může být vrácení provedeno alternativním způsobem, přičemž kupující nebude mít další náklady. Pokud si kupující vybral dražší typ doručení než ten nejekonomičtější, který prodávající nabízí, vrátí prodávající náklady na způsob dodání odpovídající nejekonomičtější variantě. Prodávající nemá povinnost vrátit prostředky do doby, než obdrží zboží zpět, či dokud kupující neprokáže odeslání zboží zpět. Zboží je potřeba vrátit v původním stavu, neopotřebované a čisté, pokud možno v původním balení. Prodávající má právo jednostranně odečíst náhradu za poškození zboží od sumy, kterou má kupujícímu vrátit. Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě vyprodání skladových zásob, nedostupnosti produktu nebo pokud výrobce či dodavatel ukončil výrobu či dovoz. Prodávající musí kupujícího informovat e-mailem a vrátit všechny finanční prostředky do 14 dnů stejným způsobem, jak byly přijaty, ledaže by byl určen jiný způsob vrácení prostředků, s nímž obě strany souhlasí. 

V případě, že se kupující a prodávající nedomluví na jiném řešení sporu, může se kupující obrátit na orgány mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Toto je rychlejší a méně nákladný způsob, jak dosáhnout uspokojivého řešení.

Pokud je zboží při doručení poškozeno, musí kupující poškození bezodkladně nahlásit přepravci a prodávajícímu. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené třetími stranami nebo následkem neodolnosti produktu při přepravě.

Je-li zboží dodáno v nesprávném množství, barvě nebo variantě, má kupující právo na výměnu zboží, vrácení peněz nebo slevu na další nákup, dle dohody s prodávajícím.

Veškeré transakce a komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je chráněna dle zákona o ochraně osobních údajů. Prodávající se zavazuje k ochraně všech osobních údajů kupujícího a nebude je poskytovat třetím stranám bez výslovného souhlasu kupujícího, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro plnění smlouvy (např. přepravní společnost).

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky kdykoliv změnit nebo doplnit. Změna obchodních podmínek neovlivní práva a povinnosti vzniklé během doby účinnosti předchozí verze obchodních podmínek. O všech změnách a doplněních bude kupující informován prostřednictvím webových stránek prodávajícího nebo přímo e-mailem. Pokud kupující nesouhlasí s novou verzí obchodních podmínek, má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od oznámení této skutečnosti.

Uvedené obchodní podmínky platí pro všechny transakce provedené na webové stránce prodávajícího a jsou v souladu s platným občanským zákoníkem České republiky.

7. Práva z vadného plnění

Prodávající zaručuje kupujícímu, že dodané zboží je bez vad. Konkrétně zaručuje, že v okamžiku převzetí zboží kupujícím:

zboží má dohodnuté vlastnosti nebo, pokud taková dohoda chybí, vlastnosti prezentované prodávajícím nebo výrobcem či očekávané na základě reklamy,
je vhodné pro účel specifikovaný prodávajícím nebo obvyklé použití,
koresponduje s dohodnutým vzorkem či předlohou,
má správné množství, rozměr nebo hmotnost a
splňuje požadavky legislativy.
Pokud se vada objeví do šesti měsíců od převzetí, předpokládá se, že zboží mělo vadu již při dodání. Kupující může reklamovat vadu u spotřebního zboží do 24 měsíců od převzetí. Existují však výjimky pro zboží s nižší cenou kvůli vadě, opotřebení z normálního používání či užité zboží s očekávanou vadou.

V případě vady má kupující právo:

-požadovat výměnu,
-žádat o opravu,
-žádat o slevu či odstoupit od smlouvy.

Může také odstoupit od smlouvy v případě významných vad, opakovaných problémů nebo mnoha současných vad.

Reklamace může být předložena kdekoli, kde je to možné, včetně sídla prodávajícího. Prodávající musí potvrdit přijetí reklamace písemně.

O reklamaci bude rozhodnuto ihned nebo do tří dnů v komplikovanějších případech. Veškeré reklamace, včetně nápravy, musí být vyřízeny do 30 dnů, ledaže by byla dohodnuta delší lhůta.

Pokud tato lhůta uplyne bez řešení, považuje se to za porušení smlouvy a kupující má právo od smlouvy odstoupit.

V případě schválené reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací.

Způsob vyřízení reklamace si vybírá kupující.

Práva a povinnosti stran týkající se vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8. Doručování

Obě strany mohou odesílat písemnou korespondenci pomocí e-mailu. Korespondenci pro prodávajícího je třeba zasílat na e-mailovou adresu specifikovanou v obchodních podmínkách. Zatímco prodávající má zasílat korespondenci kupujícímu na e-mail uvedený v jeho uživatelském účtu či v objednávce.

9. Mimosoudní řešení sporů

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských nesrovnalostí z nákupní smlouvy je kompetentní Česká obchodní inspekce s adresou Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Více informací na: https://adr.coi.cz/cs. Pro online řešení těchto sporů lze využít platformu na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, určenou pro spory mezi prodávajícím a zákazníkem z nákupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum v ČR, nacházející se na Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, má webovou stránku http://www.evropskyspotrebitel.cz. Toto centrum slouží jako kontaktní bod v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, týkajícím se online řešení spotřebitelských sporů.

Prodávající má oprávnění k obchodování na základě svého živnostenského oprávnění. Kontroly v rámci živnostenského zákona provádí příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., týkajícího se ochrany spotřebitele, zajišťuje v určeném rozsahu Česká obchodní inspekce.

10. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujících v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) a dalšími platnými právními předpisy. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy, pro účely evidování smlouvy a případných budoucích nároků, a pro marketingové účely prodávajícího. Podrobné informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o právech subjektů údajů, jsou dostupné v sekci “Obchodní podmínky a GDPR” na webových stránkách prodávajícího.

11. Závěrečná ustanovení

Vztah mezi prodávajícím a kupujícím je upraven právními normami České republiky. Pro mezinárodní obchodní vztahy se aplikuje české právo. To však nemění spotřebitelská práva z obecných právních norem.

Prodávající neuplatňuje žádné kodexy chování v souladu s § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Práva k webovým stránkám prodávajícího, včetně obsahu a vzhledu, patří prodávajícímu. Bez jeho svolení nelze tyto materiály kopírovat či upravovat.

Prodávající neodpovídá za problémy způsobené třetími osobami nebo nesprávným využitím internetového obchodu. Kupující je povinen se vyvarovat jakýchkoli akcí, které by mohly poškodit nebo neoprávněně využít internetový obchod.

Nebezpečí neočekávaných okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přechází na kupujícího.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou elektronicky uloženy u prodávajícího a nejsou veřejně dostupné.

Prodávající může měnit obchodní podmínky, aniž by to ovlivnilo již existující práva a povinnosti.

Tyto obchodní podmínky platí od 10.8. 2023